ექიმები

ინგა დათიკაშვილი

ინგა დათიკაშვილი

ხელმძღვანელის მიმართულება

ლილიანა ელიგულაშვილი ნინო ნორაკიძე ნათია ნარსია

ლილიანა ელიგულაშვილი

ხელმძღვანელის მიმართულება

ნინო ნორაკიძე

პარტნიორობის საქმის მენეჯერი

ნათია ნარსია

პარტნიორობის საქმის მენეჯერი

სამედიცინო სამსახური საქართველოში

ექიმი ჯანელიძე-ყურაშვილი ექიმი ოლიკო მარღულია ექიმი ედგარ ტოვარი

ექიმი ჯანელიძე-ყურაშვილი

მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი

ექიმი ოლიკო მარღულია

მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი

ექიმი ედგარ ტოვარი

ემბრიოლოგი

პროფ. ნატალია ხონელიძე ექიმი მარინა ქოიავა ექიმი ქეთევან ქანთარია

პროფ. ნატალია ხონელიძე

მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი

ექიმი მარინა ქოიავა

ემბრიოლოგი

ექიმი ქეთევან ქანთარია

რეპროდუქტოლოგი-გინეკოლოგი