fbpx

«Stork Service» — საქართველოში სუროგაციის წამყვანი სააგენტო

Stork Service
«Stork Service» – ეს არის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე სუროგაციის სააგენტო. ტერიტორიულად სააგენტო მდებარეობს საქართველოს დედაქალაქ თბილისში, სადაც 1997 წლიდან სუროგაცია და კვერცხუჯრედების დონორობა იქნება მითითებული. დღესდღეობით, საქართველო არის მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ერთერთი, რომელსაც აქვს ლოიალური კანონმდებლობა არაბიოლოგიური დედის მიერ ბავშვის გაჩენასთან დაკავშირებულ იურიდიულ ასპექტებთან დაკავშირებით.

სააგენტო «Stork Service» იქმნებოდა იმ მიზნით, რომ დახმარებოდა უნაყოფობის პრობლემის მქონე წყვილებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათი სანუკვარი ოცნების – ბავშვის ყოლის – ახდენაში.

დღესდღეობით, ჩვენ ვთავაზობთ შემდეგს:

  • სუროგატი დედობის პროგრამები
  • სპერმის დონორების შერჩევა
  • ოოციტების (*კვერცხუჯრედების) შერჩევა

სააგენტო «Stork Service» -მა მისცა შესაძლებლობა აშშ-დან, რუსეთიდან, ჩინეთიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ისრაელიდან, ავსტრალიიდან, ყატარიდან, იტალიიდან და ბევრი სხვა ქვეყნიდან ათობით წყვილს გახდნენ მშობლები. და ეს არის ის შედეგი, რომლის ასე ამაყებიც ვართ!

სანდო თანამშრომლობის საფუძვლები

საერთაშორისო სამედიცინო სტანდარტები. ყველა პროცედურა და გამოკვლევა ხორციელდება აშშ-ს, ისრაელისა და ევროპის პროტოკოლების მიხედვით.

საუკეთესო კლინიკები და სპეციალისტები. ჩვენს განკარგულებაშია რეპროდუქტოლოგიის თანამედროვე კლინიკებში და მოცემულ დარგში დამსახურებული ექიმები. ჩვენ ვატარებთდონორების წინასწარ გამოკვლევას და ბიოლოგიური მასალის ლაბორატორიულ ანალიზს.

დონორების საკუთარი ბაზა. სააგენტო აკომპლექტებს დონორებისა და სუროგატი დედების საკუთარ ბაზას, ასევე იურისტების, თარჯიმნებისა და თანხლები პირების შტატს.

 

ჩვენ ვთავაზობთ კომპლექსურ გადაწყვეტილებებს!

რატომ სუროგაციის სააგენტო «Stork Service» არის საქართველოში საუკეთესოთაგანი?

  • საქართველოს ტერიტორიაზე სუროგატი დედების და კვერცხუჯრედების დონორთა კანდიდატების ყველაზე დიდი ბაზა.
  • სუროგაციის დარგში წარმატებით რეალიზებული პროგრამების უდიდესი პრაქტიკული გამოცდილება ნანატრი შვილების სუროგაციის გზით დაბადების დარგში. ბევრი წყვილი განმეორებით უბრუნდება სუროგაციას ჩვენს ცენტრში.
  • უნაკლო რეპუტაცია, დაფუძნებული საუკეთესო სამედიცინო დაწესებულებებთან თანაშმრომლობაზე და უახლესი რეპროდუქციული ტექნოლოგიების გამოყენებაზე.

ჩვენ ვართ პასუხისმგებლობის მქონე კომპანია, რომელიც აძლევს კლიენტებს, სუროგატ დედებსა და კვერცხუჯრედისა და სპერმის დონორებს გარანტიას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და გარემოებების შესრულებაზე.

 

რატომ ირჩევენ ჩვენს სააგენტოს?

ვმოქმედებთჩვენი სიმშვიდის, კომფორტისა და უსაფრთხოებისათვის

ჩვენ შევიმუშავეთ პროგრამები, რაც ათავისუფლებს კლიენტებს სამუშაოს დიდი ნაწილის შესრულებისგან, რაც თავის მხრივ უკავშირდება სუროგატი დედის მიერ ბავშვის გაჩენასა და/ან დონორის მასალის გამოყენებას. ჩვენი სპეციალისტები იღებენ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას სამედიცინო პროცედურებისა და საუკეთესო კლინიკებში გამოკვლევების ჩატარებაზე, სუროგატ დედასთან ურთიერთობაზე, ყველა საჭირო დოკუმენტის გაფორმებაზე და ა.შ.

პატიოსნად და ღიად განვიხილავთ ფინანსურ დანახარჯებს

სააგენტოს კლიენტებისათვის ხელმისაწვდომია ინფორმაცია პროგრამის ფინანსური ნაწილის ჩამოყალიბებაზე, დანახარჯების დეტალიზაციაზე პროგრამის თითოეულ ეტაპთან შესაბამისობაზე. ვინარჩუნებთ ყველა სფეროში – სუროგატი დედებისა და კვერცხუჯრედების დონორების შერჩევიდან ფინანსურ დანახარჯებამდე – გამჭვირვალობის პრინციპს.

თითოეული ნაბიჯი წიანსწარ არის გათვლილი

«Stork Service»ჩვენ ვუზრუნველყოფთ სუროგაციის პროგრამებში მონაწილე კლიენტებს შესაძლებლობით გამოიყენონ დონორის მასალა. ვუზრუნველყოფთ ყველა ეტაპზე – დაწყებული დონორებისა და სუროგატი დედების შერჩევით დასრულებული სუროგატი დედების ცხოვრებით და შესაბამისი პროცედურების ორგანიზებით, ახალშობილი ჩვილის დოკუმენტების გაფორმებით – პროფესიულ მიდგომას.

ვუფრთხილდებით კერძო ცხოვრების ხელშეუხებლობას

ჩვენ ვუზრუნველყოფთ სრულ კონფიდენციალურობას ჩვენი კლიენტებისათვის. ასეთ დელიკატურ საკითხში ძალიან მნიშვნელოვანია მხარეებს შორის ორმხრივი ნდობა.

და რაც მთავარია – პატივს ვცემთ არჩევანის უფლებას!

  • კლიენტებისათვის მოსმახურების უზრუნვეყოფის პროცესში – სუროგატი დედებისა და კვერცხუჯრედის დონორების დიდი ბაზა, რომლებმაც გაიარეს სათანადო შერჩევა და დეტალური სამედიცინო გამოკვლევა. თქვენი ბავშვის ჯანმრთელობა – სააგენტოში მუშაობის პრიორიტეტი.
  • კლიენტების მოთხოვნით ან საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ ვართ ერთერთი იმ უმრავლეს სააგენტოთაგანი, რომელსაც აქვს იმის ძალა, რომ წარმოადგინოს კვერცხუჯრედის დონორი პრაქტიკულად ყველა ეთნიკურ ჯგუფს.
  • პროგრამის რეალიზება ხორციელდება არცთუ ისე ფარტე ეფექტურობისა და ფსიქოემოციური კომფორტის რეჟიმში.

იურიდიული მხარდაჭერა

სააგენტო უზრუნველყოფს მომავალი მშობლების, სუროგატი დედებისა და დონორებისათვის იურიდიულ კონსულტაციას, ხელშეკრულების გაფორმებაში დახმარებას, ასევე ბავშვის დაბადების მოწმობის და მოქალაქეობის მიღების საკითხში დახმარებას.

არ არსებობს გამოუვალი მდგომარეობა. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ ყველას!

სააგენტო «Stork Service»-ის მიერ შემუშავებული სუროგაციისა და კვერცხუჯრედის დონორობის პროგრამები ეფექტურია ქალებისა და მამაკაცების უშვილობის ნებისმიერი ფორმის დროს. ჩვენ ვეხმარებით წყვილებს გახდნენ მშობლები, რომლებმაც იწვნიეს სხვადასხვა პრობლემა. თუკი ქალს არ შეუძლია ბავშვის მუცლით ტარება – წყვილისათვის ხდება სუროგატი დედის შერჩევა. იმ შემთხვევაში, თუკი შეუძლებელია კლიენტისგან ფოლიკულების აღება, ჩვენ ვეხმარებით დონორის კვერცხუჯრედის შერჩევაში, მსგავის აღნაგობისა და სახის ნაკვთების შერჩევით, მეუღლის სპერმით მათი განაყოფიერების მიზნით. თუკი უნაყოფობის მიზეზი მამაკაცია, კლიენტების სარგებლობაშია სოერმის დონორების ჩვენი ბაზა.

ჩვენ მივიღებთ ყველა ზომას იმისათვის, რომ თქვენს სახლში მუდამ ისმოდეს ბავშვის სიცილი!