fbpx

ინფორმაცია მშობლებისათვის

რატომ საქართველო?

რატომ საქართველო?საქართველოში ბოლო ათწლეული უკავშირდება ტურიზმის მრავალი მიმართულების აქტიურ განვითარებას. კერძოდ, ქვეყანა წარმატებით იღებს სამედიცინო ტურისტებს. კეთილსასურველი საკანონმდებლო კლიმატის შექმნის წყალობით მეტ პოპულარობას იძენს ექსტრაკორპორალური განაყოფიერება, კვერცხუჯრედების დონორობა და სუროგატი დედობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის.

სამართლებრივი ასპექტები და მომსახურების ღირებულება

საქართველოს კანონის თანახმად გამოირიცხება სიტუაციათა რისკები, როდესაც გესტაციური სუროგატი დედა მოინდომებს მშობიარობის შემდეგ დაიტოვოს ბავშვი მასთან. სუროგატი დედობის პრაქტიკა დაკანონებულია ქვეყანაში ჯერ კიდევ 1997 წელს. ამ წლების მანძილზე სუროგატმა დედებმა გააჩინეს ასობით ბავშვი. ბევრი მათგანი გაემგზავრა მშობლებთან ერთად საზღვარგარეთ.

გარდა სამართლებრივი კლიმატისა, საქართველოს მომხიბლველობა სუროგატი დედობის მხრივ გულისხმობს ასევე მომსახურების ხელმისაწვდომ ღირებულებას რეპროდუქციული მედიცინის სფეროში. დაახლოებით საუბარი მიდის 3-4-ჯერ სხვაობაზე ექსტრაკორპორალურ განაყოფიერებასა და კვერცხუჯრედების დონაციას შორის აშშ-სა და ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით.

მოტივაცია სუროგატი დედობისათვის და ტურისტების უსაფრთხოება ქვეყანაში

საქართველოს ბევრი მოქალაქე ქალი დიდი სიამოვნებით იღებს მონაწილეობას კვერცხუჯრედების დონაციისა და სუროგატი დედობის პროგრამებში. ცენტრის „შპს «სთორქ-სერვისი»“-ის მონაცემთა ბაზაში ამჟამად საკმარისი რაოდენობით არის შეტანილი ახალგაზრდა და ჯანმრთელი ქალების მონაცემები, რომლებიც მზად არიან დაეხმარონ უშვილო წყვილებს ეზიარონ მშობლის ბედნიერებას. ქალები შეესაბამებიან ყველა საჭირო სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ კრიტერიუმებს, აქვთ მკაფიო მოტივაცია. პოტენციურად ბიოლოგიურ მშობლებს არ სჭირდებათ დიდი დროის დახარჯვა სუროგატი დედის შერჩევაზე.

საქართველო – ეს ეკოლოგიური გაგებით კეთილსასურველი კუთხე ჩვენი პლანეტის. ზღვის სანაპირო, მთები, საწარმოო გიგანტების არარსებობა – კარგი წინაპირობები ორსულობის მანძილზე და ჯანმრთელი ბავშვის დაბადება ჯანმრთელი დედის მხრიდან. დღესდღეობით, ქვეყანა არის უცხოელი სტუმრებისათვის უსაფრთხო ქვეყნების ჩამონათვალში. პოლიციის ეფექტური მუშაობა აძლევს საშუალებას ტურისტებს იგრძნონ თავი კომფორტულად.

სუროგატი დედის შერჩევა

სუროგატი დედის შერჩევასაქართველოს ბევრი მოქალაქე ქალი მზად არის გახდეს სუროგატი დედა და შეესაბამება შესაბამის მოთხოვნებს. ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“ ფლობს კანდიდატების ვრცელ მონაცემთა ბაზას, ამიტომაც კლიენტებს არ უწევთ ლოდინი იქამდე, სანამ შერჩეულ იქნება შესაბამისი კანდიდატურა განსაზღვრული კრიტერიუმების საფუძველზე. ბაზაში შეტანამდე ქალი გადის სამედიცინო შემოწმებას და გასაუბრებას.

კორექტული კრიტერიუმები სუროგატი დედის შერჩევისას

პოტენციურად ბიოლოგიური მშობლების უმეტესობა სუროგატი დედის შერჩევისას, უპირველეს ყოვლისა ხელმძღვანელობს გარეგნული მახასიათებლებით. მაგრამ გესტაციური სუროგატი დედობა გულისხმობს ბავშვსა და ქალს შორის გენეტიკური კავშირის არარსებობას, რომელიც მას მუცლით ატარებს. ბავშვს არ გადაჰყვება სუროგატი დედის ფენოტიპური და სხვა დამახასიათებელი ნიშნები. სამედიცინო კვლევის შედეგები, მოცემული წინა ორსულობების და მშობიარობის დროს, სუროგატი დედის ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა – ეს არის ფაქტორები, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს პროგრამის წარმატებაზე.
პოტენციურად ბიოლოგიური მშობლების მხრიდან საბოლოო შერჩევის შემდეგ, არსებობს უმნიშვნელო ვარაუდი სუროგატი დედის შეცვლისა. მსგავს შემთხვევებში ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“-ის სპეფიალისტები ხელმძღვანელობენ კლიენტების ღრმა ინტერესებით. სუროგატი დედის მომზადების პერიდოში ხშირად არ ხერხდება ბიოლოგიურ დედასთან მენსტრუალური ციკლის სინქრონიზაციის მიღწევა. შეცვლის მიზეზი შესაძლოა იყოს სხვა გარკვეული სამედიცინო ფაქტორები. კანდიდატის მეორეჯერ შერჩევა ხორციელდება მხოლოდ კლიენტების მონაწილეობისას.

სუროგატი დედის კანდიდატთან პირადი შეხვედრის ორგანიზება

კლიენტების სურვილების საფუძველზე ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»-ს სპეციალისტები არჩევენ ორ კანდიდატს ერთ ჯერზე. მშობლებს თავდაპირველად აქვთ შესაძლებლობა გულდასმით შეისწავლონ მათი ანკეტები. შემდეგ კი ხდება პირადი შეხვედრის ორგანიზება. მხოლოდ ასეთი კომუნიკაციისშემდეგ საუბარი მიდის სუროგატი დედობის შესახებ ხელშეკრულებაზე ხელისმოწერის თაობაზე.

ცენტრის ლოჯისტიკის სამსახურის ეფექტური მუშაობის წყალობით, პოტენციურად ბიოლოგიური მშობლები ხარჯავენ მინიმალურ დროს სუროგატი დედის კანდიდატურის შეთანხმებაზე. წინასწარ ქლები უკვე იცნობენ ხელშეკრულების პირობებს, რასაც მათ უნდა მოაწერონ ხელი შემდგომ.

ღირებულების გაანგარიშება

სუროგატი დედის მომსახურების გამოყენება ნებისმიერ პირობებში მიგვიყვანს მნიშვნელოვან ფულად დანახარჯებამდე. საუბარია ქალის ანაზღაურების გადახდაზე, რაც შეთანხმდება განსაზღვრული ცვლილებებით მის სხეულში და ორგანიზმზე დატვირთვით, ორსულობასთან დაკავშირებით. ასევე პროგრამის მსვლელობისას სრულდება საკმარისაად რთული სამედიცინო პროცედურები, კერძოდ კი – კვერცხუჯრედების მიღება და ექსტრაკორპორალური განაყოფიერება.

ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»-ს დახმარება ხარჯების დაგეგმარებაში

სუროგატი დედობის ცენტრის „შპს «სთორქ-სერვისი“-ს პარტნიორებს შორის – არიან გამოცდილი ფინანსური ექსპერტები. საჭიროების შემთხვევაში, წყვილს, რომელსაც სურს იყოლიოს ბავშვი სუროგატი დედობის შედეგად, უზრუნველყოფილია კონსულტაციით. განიხილება ოჯახური ბიუჯეტის გადანაწილების ვარიანტები შესაბამის ხარჯებთან დაკავშირებით, ფასდება დაკრედიტირების შესაძლებლობები, ქონების მომგებიანი გაყიდვა.

ხანდახან, სპეციალური ეკონომიკური განათლების არმქონე ხალხისათვის რთულია შეაფასონ თავიანთი ფინანსური პოტენციალი. ექსპერტი მთელ რიგ შემთხვევებში მიუთითებს საშუალებებზე, რომელთა შესახებაც კლიენტები არც კი ეჭვობენ. ნებისმიერი მდგომარეობისას საუბარი მიდის ფულადი რესურსების დროებით აკუმულირებაზე, რაც ანაზღაურდება ამქვეყნად მშობლის შეუდარებელ ბედნიერებაზე.

სუროგატი დედის მომსახურების ანაზღაურებაში ძირითადი პუნქტები

ხარჯების მეტად მნიშვნელოვანი ნაწილი – ეს არის სუროგატი დედის ანაზღაურება. მრავალნაყოფიანი ორსულობის შემთხვევაში თანხა იზრდება ქალის ორგანიზმზე დამატებითი დატვირთვიდან გამომდინარე. პოტენციურად ბიოლოგიური მშობლები ფარავენ ხარჯებს, დაკავშირებულს ყველა სამედიცინო პროცედურასთან, მათ შორის დიაგნოსტიკასთან. ორსულობის მანძილზე ყოველ თვე და ერთი თვე სუროგატი დედის მშობიარობის შემდეგ გაიცემა კომპენსაცია მიმდინარე ხარჯებზე (პროდუქტების, მედიკამენტების, საორსულე ტანსაცმლის შეძენა).

განსაზღვრულ შემთხვევებში შესაძლოა წარმოშობილ იქნას დამატებითი ხარჯები, რაც აისახება სუროგატი დედობის შესახებ ხელშეკრულებაში. მაგალითად, საუბარი მიდის ნაადრევ მშობიარობაზე ან გაუთვალისწინებელ საჭიროებაზე ჩატარდეს „საკეისრო კვეთა.“ კომპენსაციის გადახდა სავარაუდოდ განხორციელდება აბორტის შემთხვევაში, მხოლოდ სამედიცინო ჩვენებების საფუძველზე მუცლის მოშლაზე სუროგატი დედის ბრალეულობის გარეშე, გართულებული ორსულობის ან მშობიარობის შედეგად ჯანმრთელობაზე ზიანის მიყენების შემთხვევაში.