ნინო ნორაკიძე

ნინო ნორაკიძეპარტნიორობის საქმის მენეჯერი  

დაბადებული 1977 წელს თბილისში

განათლება:

1994 წელს წარჩინებით დაამთავრა ქ. თბილისი 1 საშუალო სკოლა
1994-1998 თბილისის ჰუმანიტარულ ტექნიკური უნივერსიტეტის
თარჯიმან-რეფერენტის ფაკულტეტი, ბაკალავრი
1998 ლონდონის International House of London 6 თვიანი ენის კურსი
2000-2004 ლონდონის UCL University College London
ტურიზმის და მოგზაურობის მენეჯმენტი, ბაკალავრი
2004-2006 ლონდონის London Metropolitan University
სამაგისტრო ხარისხი ტურიზმსა და მოგზაურობის მენეჯმენტში

სამუშაო გამოცდილება:

1998-2000 ქ. თბილისის საკრებულო, თარჯიმან-რეფერენტი
2006-2009 Thomas cook ლონდონი, ლუვიშამ ბრანჩის მენეჯერი
2011-2014 თბილისის კრიტიკული მედიცინის ინსტიტუტი,
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
2015-2017  KDL and DBA Peachtree Networks თბილისი,  გენერალური მენეჯერი
2018 წლის ოქტომბრიდან სუროგაციის სააგენტო “Stork Service”