fbpx

უზრუნველყოფილი მომსახურების ჩამონათვალი

 1. კონსულტაციები რეპროდუქციული მედიცინის დარგში

უზრუნველყოფილი მომსახურების ჩამონათვალითითოეულ წყვილს, რომელიც მოდის სუროგაციის ცენტრში „შპს «სთორქ-სერვისი»“ გააჩნია საკუთარი ისტორია. პრობლემის გადაწყვეტაში მაქსიმალურად ეფექტური დახმარების აღმოსაჩენად, ცენტრის სპეციალისტები უშვებენ მეუღლეებს პარტნიორ კლინიკაში სამედიცინო გამოკვლევის ჩატარებისათვის.

 1. სუროგატი დედის შერჩევა

ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“ -ის სუროგატი დედობის კანდიდატების ბაზა საშუალებას იძლევა უმოკლეს დროში შეირჩეს ქალი, რომელიც შეესაბამება კლიენტთა კრიტერიუმებს. წინასწარ ყველა კანდიდატი გადის სამედიცინო და ფსიქოლოგიურ შემოწმებას.

 1. კვერცხუჯრედის დონორის შერჩევა

იმდენად, რამდენადაც საუბარია გენეტიკური მასალის დონაციაზე, კანდიდატების შერჩევისას სამედიცინო გამოკვლევებისა და მოთხოვნებთან შესაბამისობის გარდა გათვალისწინებულია ფენოტიპური მახასიათებლები (გარეგნობა).

 1. კვალიფიციური იურისტის დახმარება

ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“ -ს ჯგუფში მთავარი ადგილი უკავია ადვოკატებს, რომლებიც მუშაობენ საერთაშორისო საოჯახო სამართალში. მათი მოწვევით ადგენენ ხელშეკრულებებს სუროგატ დედებთან და კვერცხუჯრედის დონორებთან, ასევე ფორმდება მშობლის უფლებები ბავშვზე.

 1. მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან მგზავრობის ორგანიზება

ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“ -ს ლოჯისტიკური სამსახური იღებს ვალდებულებას ავიაბილეთების დაჯავშნაზე, საქართველოს მასშტაბით ტრანსფერის ორგანიზებაზე, სასტუმროს ჯავშნებზე. ასევე ხორციელდება მხარდაჭერა სუროგატი დედების მიმართ, კლინიკაში საჭირო გამგზავრებისას.

 1. გაყინული ემბრიონების ტრანსპორტირება

თუკი ბიოლოგიურ მშობლებს შენახული აქვთ კრიობანკში გაყინული ემბრიონები, ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“ მზად არის მოახდინოს კლინიკაში მათი მიწოდების ორგანიზება, სადაც ჩატარდება სუროგატი დედის ინ-ვიტრო განაყოფიერება.

 1. ფინანსურ საკითხებში კონსულტანტის დახმარება

ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“ -ს პარტნიორებს შორის იხილავთ გამორჩეულ გამოცდილ ფინანსისტებს. ისინი მზად არიან უამბონ მათ იმის შესახებ, თუ რა გზებით არის შესაძლებელი დაგროვილ იქნას ფულადი რესურსები სუროგატობის პროგრამაში მონაწილეობის მიღების ასანაზღაურებლად.

 1. ინ-ვიტრო განაყოფიერების პროცესის ორგანიზება და სუროგატი დედის ორსულობა

სამედიცინო პროცედურები თამაშობს გადამწყვეტ როლს ბავშვის წარმატებით დაბადებაში, ამიტომაც ხსენებული ხორციელდება ქვეყნის საუკეთესო რეპროდუქციულ ცენტრებში. სუროგატი დედის ჯანმრთელობის კონტროლს ახორციელებენ გამოცდილი გინეკოლოგები და მეანები.

 1. ფსიქოლოგის კონსულტაცია

როგორც ბიოლოგიური მშობლები, ასევე სუროგატი დედები არიან დიდი ემოციური დატვირთვების ქვეშ მთელი პერიოდის მანძილზე, ბავშვის გაჩენამდე. პროგრამის მონაწილეები იღებენ სატელეფონო მომსახურებას ფსიქოლოგის მხარდაჭერით, რომელიც მუდამ კავშირზეა.

საქართველოს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებებთან პარტნიორული ურთიერთობის წყალობით ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“ -ის კლიენტები, სუროგატი დედები და კვერცხუჯრედების დონორები იღებენ საშუალებას იქონიონ წვდომა ყველაზე მეტ დიაგნოსტიკურ რესურსებამდე. სპეციალისტები დროულად იღებენ ინფორმაციას ნებისმიერი პრობლემის შესახებ.

 1. სუროგატი დედის და კვერცხუჯრედის დონორის ანაზღაურება

ცენტრი „შპს «სთორქ-სერვისი»“ თავიდან ბოლომდე გეხმარებათ ისეთ დელიკატურ მომენტში, რაც გულისხმობს შესაბამისი გრაფიკის თანახმად სუროგატი დედისა და კვერცხუჯრედის დონორის ანაზღაურებასა და კომპენსაციას. ამგვარად, აღმოიფხვრება ყველანაირი უთანხმოება პროგრამის მონაწილეებს შორის.

 1. გამომდინარე იქიდან, რომ აბსოლუტურად ყველა არის დაინტერესებული ერთიანი მიზნის მიღწევაში – ჯანმრთელი ბავშვის დაბადებაში და როგორც ბიოლოგიური მშობლებისათვის, ასევე სუროგატი დედებისათვის იქმნება მაქსიმალურად სასურველი პირობები. ყველა ამ სამივეს ოპტიმისტური განწყობა ახდენს კარგ გავლენას მომავალ ბავშვზე.